Statuten

Huishoudelijk reglement

Gedragsregels en het preventiebeleid
Speelt er binnen onze vereniging iets waarbij je je niet prettig voelt? Wij beschikken over een vertrouwenspersoon waarbij je terecht kunt. Neem daarvoor contact op met Petra Lammers via telefoonnummer 06 – 10 83 86 20.