Het bestuur van GBC Poona bestaat uit een dagelijks bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn er vier leden die ieder verantwoordelijk zijn voor een commissie: technische zaken, jeugd, evenementen en pr en communicatie.

Didier van Det

Voorzitter

voorzitter@gbcpoona.nl

Maria Dorrestijn

Secretaris

secretaris@gbcpoona.nl

Joop Roosendaal

Penningmeester

penningmeester@gbcpoona.nl

Rogier Ratering

Technische Commissie

tc@gbcpoona.nl

Marit Peters

Jeugdcommissie

jc@gbcpoona.nl

Susan Daams

PR Commissie

pr@gbcpoona.nl

André Renkens

Recreantencommissie