In 1974 was de opening van Sporthal De Pol. Dit betekende de start van vele Gaanderense verenigingen. Ook die van GBC Poona. In 2024 vieren wij dus ons 50-jarig jubileum. En daar besteden we graag aandacht aan. Lees meer op deze pagina.

18-06-2023

Activiteiten in ons jubileumjaar

In 2024 bestaan wij 50 jaar! En dat gaan we vieren. We hebben al leuke ideeën én mensen die de kartrekker willen zijn om deze ideeën uit te voeren. Wie helpt mee? Neem contact op via voorzitter@gbcpoona.nl.

Datum Wat Wie
03 februari Feestavond met activiteit Daphne
20 april Avond toernooi + Reünie ?
volgt Jeugdaciviteit JC
oktober Expoga 2.0 Didier
16-06-2023

EXPOGA 2.0

Poona bestaat in 2024 vijftig jaar. In dit jubileumjaar gaan we natuurlijk bijzondere activiteiten organiseren om dit te vieren. Het meest ambitieuze plan is om samen met alle sportverenigingen, culturele verenigingen én ondernemers éénmalig een EXPOGA 2.0 te organiseren. 45-plussers die in Gaanderen zijn opgegroeid kennen de EXPOGA vast nog wel: een Ondernemersbeurs die van eind jaren ’70 tot halverwege jaren ’80 werd georganiseerd door de Ondernemers Federatie Gaanderen. Nog steeds wordt er regelmatig gesproken over dit jaarlijkse evenement ‘van vroeger’.

EXPOGA 2.0 gaat wat ons betreft verder. Naast een ondernemersbeurs, laten we zien wat Gaanderen te bieden heeft op het gebied van sport en cultuur. Alle verenigingen doen wat ons betreft mee om Gaanderen flink op de kaart te zetten. Dit lukt alleen als we met z’n allen de handen uit de mouwen steken. Lees meer >

30-01-2023

Gezocht: foto van Abraham Bep Bodde

Er bestaat een foto van Bep Bodde die voor zijn 50ste verjaardag een abraham van jullie ontvangt. Deze foto hebben wij niet. Heeft iemand van jullie hem? Wij ontvangen deze graag! Mail naar penningmeester@gbcpoona.nl

31-10-2022

Wie heeft archiefmateriaal?

Fons, Yolande en Joop verzorgen een jubileumboek. Hiervoor is veel materiaal nodig. Denk aan teksten, krantenknipsels, aankondigingen en foto’s. Wij vragen alle leden om thuis na te kijken of je nog materiaal hebt. Alles is welkom. Zo zijn de laatste jaren veel foto’s gemaakt met eigen fototoestellen en mobiels van kampioensteams, toernooien of andere evenementen. Graag ontvangen wij ook die foto’s. Als het mogelijk is, lever het materiaal dan digitaal aan via penningmeester@gbcpoona.nl. Lukt dit niet, overhandig het dan aan Yolande, Fons of Joop. Daarnaast kunnen we hulp gebruiken bij bijvoorbeeld de opmaak van het boekje. Heb je interesse om ons te ondersteunen? Laat het ons dan weten.