In 1974 was de opening van Sporthal De Pol. Dit betekende de start van vele Gaanderense verenigingen. Ook die van GBC Poona. In 2024 vieren wij dus ons 50-jarig jubileum. En daar besteden we graag aandacht aan. Lees meer op deze pagina.

Heb jij materiaal voor het jubileumboek, ideeën voor het vieren van het jubileum of andere reacties of vragen over het 50-jarig bestaan? Mail naar: penningmeester@gbcpoona.nl

30-01-2023

Gezocht: foto van Abraham Bep Bodde

Er bestaat een foto van Bep Bodde die voor zijn 50ste verjaardag een abraham van jullie ontvangt. Deze foto hebben wij niet. Heeft iemand van jullie hem? Wij ontvangen deze graag! Mail naar penningmeester@gbcpoona.nl

31-10-2022

Wie heeft archiefmateriaal?

Fons, Yolande en Joop verzorgen een jubileumboek. Hiervoor is veel materiaal nodig. Denk aan teksten, krantenknipsels, aankondigingen en foto’s. Wij vragen alle leden om thuis na te kijken of je nog materiaal hebt. Alles is welkom. Zo zijn de laatste jaren veel foto’s gemaakt met eigen fototoestellen en mobiels van kampioensteams, toernooien of andere evenementen. Graag ontvangen wij ook die foto’s. Als het mogelijk is, lever het materiaal dan digitaal aan via penningmeester@gbcpoona.nl. Lukt dit niet, overhandig het dan aan Yolande, Fons of Joop. Daarnaast kunnen we hulp gebruiken bij bijvoorbeeld de opmaak van het boekje. Heb je interesse om ons te ondersteunen? Laat het ons dan weten.